Information fra bestyrelsen


Set i lyset af de nuværende COVID-19 restriktioner, forventer vi ikke at kunne gennemføre den ordinære generalforsamling i marts måned som angivet i vedtægterne, hvorfor vi har valgt at udsætte den på ubestemt tid.


Når det igen bliver muligt at forsamles 30-50 personer, vil der blive fastsat en dato for generalforsamlingen, som vil blive indvarslet jævnfør vedtægterne minimum 14 dage før afholdelsen.


Kontingentopkrævning for 2021 afventer ligeledes afholdelse af generalforsamlingen.


Har du et forslag, som du ønsker behandlet på årets generalforsamling, skal det afleveres hos formanden på Hvedevangen 27 (eller pr. mail til gfkloevermarken@gmail.com) senest 15. februar 2021. Legepladsudvalget fremsætter et forslag vedrørende opsætning af nye legeredskaber samt ændret indretning af fællesarealet.


Du er velkommen til at sende en mail til gfkloevermarken@gmail.com, hvis du vil modtage information omkring tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen forud for omdeling af indkaldelser (helst kun en mail pr. husstand).    


Med venlig hilsen


Bestyrelsen